Slaap

Lees de nieuwste blog van Jordi van Zelst over slaap.

Lees meer

Statuten goedgekeurd op Algemene Ledenvergadering (11-12-'17)

sneeuw op het Zaanland hekTijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 11 december zijn de wijzigingen in de statuten goedgekeurd. Ondanks het winterse weer waren 6 leden aanwezig die unaniem voor de nieuwe statuten gestemd hebben. Een beetje sneeuw kon hun niet tegenhouden.

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering van 11-12-2017

(foto © Wilma Jonker) Ja er lag een beetje sneeuw, maar ondanks code rood ging de vergadering gewoon door.

Core Training voor lopers @Papendal!

Core training

NOVAFYSIO

Core Training voor lopers @Papendal!
Onder het motto ‘Samen Sterk’ ben ik de uitdaging aan gegaan om 70 atleten & trainers (op de trainersdag van de Atletiekunie) in hun kracht te zetten! Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten, mijn praktijkervaring in de (top)sport & passie voor kennis delen zijn wij in de wondere wereld van de Core Stability gedoken.

Lees meer...

Weer smikkelen & smullen van de kruidnoten

Ze staan weer op de bar, de kruidnoten. Menigeen heeft al één of meer handjes kruidnoten uit de mand gehaald en lekker op gesmikkeld. We danken deze traktatie aan een gulle donatie van één van de lopers uit de 'Meester' Groep.

Eet/snoep smakelijk!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering met vaststellen van de statuten

Datum: 11-12-2017
Aanvang 20.00 uur

In de ledenvergadering van 27-11-17 waarbij het punt “wijziging statuten” staat geagendeerd, zal niet worden voldaan aan het quorum om tot statutenwijziging te kunnen besluiten. De goedkeuring van het besluit tot wijziging blijkt uit de notulen van de ledenvergadering.

Lees meer...

Wordt AV Zaanland A & P V Zaanland of toch A & JdeB V Zaanland?

Op de woensdagochtend wordt er normaal gesproken (hard)looptraining op de baan gegeven. Maar sinds enkele weken wordt er ook met ballen geworpen in de kogelbak. En dan bedoelen we ook geworpen. Lopers die geblesseerd zijn of even te ziek, zwak en misselijk om met de looptraining mee te doen komen naar de baan om een balletje te werpen in de kogelbak. Zij beoefenen daar één van de vakantiesporten bij uitstek Petanque,

Lees meer...

De voet in de groei.

Samen sterk! Vorige week woensdag een interactieve presentatie gegeven samen met Frank Ossen van Runnersworld Zaandam in de kantine. De voet in groei. Informatie voorziening aan de jeugd, ouders, waar zij op kunnen letten.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering met voorstel tot wijziging van de statuten

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor een Extra Algemene Ledenvergadering op 27 november 20:00u.
Naast een voorstel tot wijziging van de statuten en het vaststellen van de contributie voor volgend jaar
is het doel in een wat informele sfeer informatie uit te wisselen en gezamenlijk na te denken over de toekomst.
Komt dus allen, de koffie staat klaar, en we hebben na afloop een borreluurtje.

Vergaderstukken en agenda

Uitnodiging EALV 27 november 2017

Statuten AV Zaanland 2017

Leeswijzer statuten AV Zaanland

Begroting 2018

Toelichting begroting en contributie 2018

In Memoriam Bob Huisman

Als gevolg van misverstand en het ontbreken van afspraken is tot grote teleurstelling van vele Zaanlanders niet gesproken namens AVZaanland op het afscheid van Bob afgelopen donderdag 12 oktober. Onderstaande tekst, die ook aan Bep wordt gegeven, moet die leegte gedeeltelijk opvullen.

Lees meer...

Namens Zaanland

Beste Bep, familie, vrienden en belangstellenden,

Met jullie gedenken wij hier Bob Huisman. Er is vanmorgen al veel over Bob gezegd. Over zijn enthousiasme, zijn sociale aard, zijn humor en zijn hulpvaardigheid. Bij onze atletiekvereniging zullen wij Bob ook vreselijk gaan missen. Hij was zelf atleet, maakte jarenlang deel uit van het bestuur, was jurylid en gaf met veel enthousiasme, humor en inzet training aan verschillende groepen in onze vereniging. Zo gaf hij onder meer al jaren training aan de G-groep binnen onze vereniging, iets wat hem als een handschoen paste. Hij was ook niet voor niets erelid van Zaanland en hij werd ook voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Viel er een trainer uit, Bob was er altijd voor in om in te vallen. Wij verliezen met hem een prominent lid, een goed mens en iemand in al die jaren dat hij lid was een ongelooflijke bijdrage heeft geleverd aan het sportplezier van velen in onze vereniging. Namens atletiekvereniging Zaanland, Bob: bedankt voor alles wat je ons te bieden had en wij wensen Bep, familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te dragen.

De toespraak die namens AV Zaanland gehouden had kunnen worden.

Ruud Righolt