Laatste nieuws AV Zaanland

Twee stille (?) werkers in het zonnetje

Deze maand bereikten de leden Ruud Koning en Paul de Ridder de respectabele leeftijd van 75 jaar. Een geschikt moment om deze twee vrijwilligers (wie kent ze niet?) op deze plaats in het zonnetje te zetten.

Beide mannen, die mede dankzij de sport nog genieten van een goede gezondheid, zijn zonder te solliciteren, al vele jaren op diverse terreinen actief voor de vereniging. Zo maken zij al vele jaren deel uit van de befaamde “mopperploeg” die zorgt voor het onderhoud van het sportterrein en de gebouwen. Een zichtbaar voorbeeld is de verbouwing van het clubgebouw waaraan zij ook een behoorlijk steentje hebben bijgedragen. Zoals bekend verlenen Paul en Ruud verder nog diverse hand- spandiensten bij andere clubactiviteiten zoals hulp in de kantine en bij wedstrijden van de vereniging.Paul de Ridder en Ruud de Koning

12 uur per week in touw Zonder overdrijven is ieder gemiddeld wel 12 uur per week in touw voor Zaanland, hetgeen neerkomt op ruwweg 1.200 uur per jaar. Omgerekend in geld, uitgaande van het tarief van een supermarktbijbaantje, praten we al gauw over een bedrag van 14.000 euro per jaar dat beide heren besparen voor de club. Hieruit blijkt dat zij onbetaalbaar zijn voor Zaanland!

Voor hen geldt zonder twijfel de volgende omschrijving van vrijwilligerswerk zoals enige jaren geleden op treffende wijze omschreven in het informatieblad van Hervormd Centrum Pennemes:

Een goed gevoel vrijwilliger te zijn.
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden, maar niet gebonden.
Is onbetaalbaar, maar niet te koop.
Is positief denken, is positief doen.
Wel als enig doel voor jezelf en de ander: Een goed gevoel!