Warming-Up volgens Jordi

De slides over de Warming-Up zoals die te zien waren op de Jaarlijkse Algemene Jaarvergadering van maandag 13 maart jl..

 

Warming-Up