Laatste nieuws AV Zaanland

9 maart Algemene ledenvergadering

Op 9 maart is er weer een Algemene leden vergadering. De agenda is beschikbaar, de stukken zijn op verzoek vooraf verkrijgbaar.

Agenda ALV 9 maart 2015

 1. Benoeming en ontslag bestuursleden
 2. Vaststellen verslag vorige keer (3 maart 2014) 
 3. Opening en vaststelling van de agenda;
  1. Aftredend secretaris (Astrid Kee)
  2. Aftredend voorzitter (Fons Kuijk)
 4. Jaarverslagen 2014
 5. Jaarrekening 2014
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Pauze
 9. Mededelingen vanuit het bestuur
  1. Aanstellen jeugdcoördinator
  2. Wijziging onderhoudsystematiek buitensportaccomodaties
  3. Een gezamenlijke trainer?
 10. Vaststelling Begroting 2015
 11. In ’t zonnetje: jubilarissen
 12. Rondvraag en sluiting

Leden die de stukken willen inzien vóór de vergadering kunnen zich per e-mail wenden tot de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..