Laatste nieuws AV Zaanland

25 maart 2019 uitreiking prestatieprijzen en de jaarlijkse algemene ledenvergadering

Jaarlijks reiken we voorafgaand aan de ledenvergadering prestatieprijzen uit.
Atleten van AV Zaanland presteren op bijzondere wijze en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.

De agenda van de algemene jaarvergadering is bekend, de vergaderstukken volgen later.

Iedereen is om 19.00 uur welkom in onze kantine “de kleine Oranjeboom” om deze gebeurtenis luister bij te zetten. De jeugd krijgt taart en limonade en wie weet blijft er ook wat van over voor de volwassenen. Naast de gebruikelijke zaken tijdens de ledenvergadering (zie onderstaande agenda) zal onze in 2018 opgerichte Technische Commissie vertellen waar zij zich mee bezighoudt en wat de plannen voor de komende periode zijn. 

Komt dus allen!

P.S. De vergaderstukken komen minimaal een week voor de vergadering op de website.

Agenda Algemene Ledenvergadering 25 maart 2019

Aanvang 19.30 uur

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Vaststellen verslagen ALV 19 maart 2018 en EALV 26 november 2018
 3. Benoeming en ontslag bestuursleden. Secretaris treedt af en stelt zich herkiesbaar.
 4. Jaarverslagen 2018
 5. Jaaroverzicht 2018 Jeugd, door Kim Vos
 6. Jaarrekening 2018
 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 8. Decharge bestuur

  (Pauze 20.15 uur)

 9. Mededelingen vanuit het bestuur
 10. Presentatie contributie 2019 & vaststelling begroting 2019
 11. Technische Commissie (wie zitten hierin, wat doen zij en wat zijn de plannen)
 12. Rondvraag en sluiting