Laatste nieuws AV Zaanland

Misbruik in de atletiekwereld

Jarenlang misbruik door een atletiektrainer, het is verbijsterend, maar kennelijk toch mogelijk. In de discussies die hierover in de media worden gevoerd worden verschillende partijen verantwoordelijk gehouden. En dat is terecht, eenieder die misstanden constateert of daarvan op de hoogte wordt gesteld en daar niets mee doet is medeverantwoordelijk. Wat mij het meest verbaast is dat er initiatieven zijn geweest om aangifte te doen, maar dat die kennelijk niet zijn doorgezet vanwege 'de gevolgen voor de trainer' waarop de aangevers zijn gewezen.

Er is door een enkeling ook geopperd dat de Atletiekunie hierin een belangrijke rol moet spelen omdat binnen clubs een verstrengeling tussen trainers, bestuur en vrijwilligers kan zijn ontstaan waardoor dit soort misstanden met de mantel der liefde kan worden toegedekt.

Laat ik hier helder in zijn: wij hebben hier de Atletiekunie niet voor nodig. Het is het bestuur van de vereniging zelf die verantwoordelijk is voor een veilig klimaat, waarin absoluut geen ruimte is voor toedekken van misbruik, in welke vorm dan ook. Als dat serieuze consequenties voor welke trainer dan ook zou hebben dan is dat niet meer dan een logisch gevolg van dat gedrag.

Mocht er naar aanleiding van deze gebeurtenis behoefte zijn om contact met het bestuur op te nemen, stuur dan een verzoek per e-mail voor onderhoud naar de secretaris van AV Zaanland.

Wij passen het principe van hoor en wederhoor toe, maar toedekken, dat nooit.

Voorzitter AV Zaanland, Fons Kuijk